Nr 30 — Życie przed Bogiem

3,00 

Kategoria:

Opis

Przedmowa
Skoro zostaliśmy zbawieni i staliśmy się chrześcijanami, powinniśmy wiedzieć, jakie kroki wykonać, by postąpić naprzód w chrześcijańskim życiu. Biblia mówi nam, że zbawiony chrześcijanin ma w sobie życie Chrystusa. Przyjęcie Pańskiego życia jednak to nie koniec, lecz zaledwie początek. Mimo iż nowo zbawiony wierzący ma w sobie życie Pana, jest ono w nim bardzo płytkie, ponieważ nie uczynił on jeszcze zbytniego postępu w tym życiu. Wielu ludzi jest zbawionych od lat i zdawałoby się, że powinni oni po tak długim czasie osiągnąć znaczny rozwój w swoim chrześcijańskim życiu, lecz ponieważ nie otrzymali odpowiedniego prowadzenia ani nie postępowali właściwie, niezbyt wzrośli w życiu. Drepczą wciąż w tym samym miejscu. Chociaż przez cały czas słuchają poselstw, czytają Biblię i chodzą na spotkania, nie wpływa to na ich rozwój jako chrześcijan. Są tacy sami jak przed pięciu laty. Mimo iż studiują Biblię i mają dział w Chrystusie, zupełnie nie wiedzą, co to znaczy kroczyć za Panem Jego ścieżką.

W tym numerze „Strumienia” kontynuujemy nasze rozważania o tym, jak osiągnąć rozwój w chrześcijańskim życiu. Prawdziwy wzrost duchowy rozpoczyna się od serca wierzącego. Pan pragnie w pełni posiąść nasze serce, najpierw jednak potrzebuje współpracy z naszej strony, żeby je oczyścić. Proces oczyszczania serca trwa i pogłębia się, aż stajemy się zdolni do tego, by służyć Bogu — jednak nie w sobie samych, lecz zgodnie z Jego sercem i w oparciu o Jego moc. Kiedy gruntownie wyznamy swoje grzechy stosownie do otrzymanego od Pana oświecenia i poświęcimy się Panu, musimy pójść dalej i nauczyć się najpierw rozprawiać z naszym sumieniem, a następnie prowadzić życie oparte o sumienie. Kolejny etap to życie przed Bogiem. Obyśmy wszyscy osiągnęli ten pułap, na którym będziemy żyli otrzymując bezpośrednie oświecenie, prowadzenie i przemawianie od Boga.

Spis treści
● Rozprawianie się z sumieniem
● Życie według sumienia i życie przed Bogiem

Informacja dodatkowa
W „Strumieniu” od numeru 28 do 31 wydrukowana została w całości książka Witnessa Lee pt. Czystego serca. Zachęcamy do jej zamówienia, teraz w promocyjnej cenie.