Nr 32 — Zespolenie Boga z człowiekiem

3,00 

Kategoria:

Opis

Przedmowa
Zespolenie Boga z człowiekiem to główna myśl przewijająca się przez całą  Biblię. Księgę Rodzaju otwiera obraz ukazujący Boga, który przedstawia się człowiekowi jako drzewo życia, żeby ten mógł Go przyjąć jako pokarm. Księga Objawienia kończy się identycznym obrazem: widzimy w niej drzewo życia rosnące po obu stronach rzeki wody życia. Bóg niezmiennie pragnie, by człowiek uczestniczył w Nim, karmiąc się Nim i pijąc z Niego. W ten sposób człowiek może zespolić się z Bogiem, a Bóg może się przez niego wyrazić. W tym numerze „Strumienia” przyjrzymy się wstępnie tej wielkiej tajemnicy objawionej w Biblii, a zwłaszcza zastanowimy się nad tym, w jaki sposób w praktyce możemy żyć doświadczając tego, że Bóg się z nami zespala. „Kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem” (1 Kor 6,17). Wspaniałe zespolenie!

Termin „zespolenie” ma w doktrynie chrześcijańskiej długą tradycję. Używano go niekiedy w powiązaniu z błędnymi naukami, my jednak posługujemy się nim tutaj po prostu z braku lepszego słowa, którym można by określić boską rzeczywistość. Mamy nadzieję, iż przedstawione w niniejszej edycji naszego pisma artykuły pomogą Czytelnikom zrozumieć, co się za tym terminem kryje.

Spis treści
● Osiem etapów życia chrześcijańskiego w Liście do Rzymian
● W jaki sposób praktycznie doświadczać Chrystusa — karmić się Nim i pić Go
● Zespolenie Boga z człowiekiem